Wat doet Docx?

Schrijven

Van niets naar iets.

We bespreken vooraf het doel van de tekst. Waar wordt de tekst voor gebruikt? Wie wil je aanspreken? Wat wil je bereiken? Daarna bespreken we of en hoe je informatie aanlevert. Dit kan bijvoorbeeld via een (telefonisch) interview of door het aanleveren van bronnen (websites, artikelen e.d.) of kladjes. Daarna gaat Docx schrijven.

Er was eens...

Redigeren

Met andere woorden.

Redigeren is herschrijven. Het gaat dan om het verbeteren van de leesbaarheid én om het beter aanspreken van de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de inhoud, structuur en/of toon om de tekst beter te laten communiceren. Uiteraard worden schrijffouten ook gecorrigeerd.

Deze zinloopt niet zo lekker.

Corrigeren

De foutjes eruit.

Corrigeren is het verbeteren van foutjes in de tekst. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van spel-, stijl- en grammaticafouten. Is het 'gebeurt' of 'gebeurd'? Is het 'heen en weer' of 'heen-en-weer'? Aan de inhoud, structuur of toon van de tekst wordt niets veranderd.

Ik vindt dat.

Vertalen

Van NL naar EN en andersom.

Je wilt een tekst naar het Nederlands vertalen? Of je website ook in het Engels aanbieden? Yes, we can! Als in de oorspronkelijke tekst veel vaktermen voorkomen, bepalen we samen welke vertaling het best past. Dat doe ik vanuit taaltechnisch perspectief en jij op basis van jouw vakkennis.

Een, twee, drieOne, two, three

Hoe werkt Docx?

1

Input

Jij bent de expert in jouw vak. Daarom lever jij de ruwe informatie aan die Docx gebruikt bij het schrijven.
2

Concept

Wanneer alle informatie is aangeleverd, start Docx met schrijven. Je ontvangt daarna het concept.
3

Correctie

Je leest het concept goed door. Is de inhoud juist? Past de stijl? Je levert al jouw feedback in één keer aan.
4

Oplevering

Jouw feedback wordt doorgenomen. Aan de hand hiervan wordt het concept herschreven.

Veelgestelde vragen

Hoe lever ik informatie aan?

Voor vrijwel elke tekst is input van jou nodig. We bespreken vooraf welke informatie je gaat aanleveren en op welke manier. Opties zijn:

  • Eigen kladjes: Je hebt een paar losse kladjes of een ruwe opzet.
  • Bestaande teksten: Je kent een aantal goede gedrukte of online bronnen.
  • Audiobestand: Je spreekt informatie in en stuurt het audiobestand, bijvoorbeeld als voicebericht via WhatsApp.
  • Interview: Tijdens een gesprek stel ik je een aantal concrete vragen. Daarnaast kun je natuurlijk vrij vertellen over het onderwerp. Een interview kan telefonisch, digitaal of face-to-face plaatsvinden.